سپتامبر 29, 2018

خرید گیتار

خرید گیتار 3 گزینه اساسی برای خرید گیتار وجود دارد: 1- خرید گیتار کلاسیک 2- خرید گیتار آکوستیک 3- خرید گیتار الکتریک اصول نگهداری گیتار بهتر […]
سپتامبر 9, 2018

تفاوت گیتار آکوستیک و گیتار کلاسیک

هنگامی که یک گیتاریست به دنبال اولین ابزار می گردد که بین گیتار آکوستیک و گیتار کلاسیک کدام را انتخاب کند، هر دو ابزار به نوعی […]
سپتامبر 8, 2018

راهنمای خرید گیتار آکوستیک

خرید گیتار آکوستیک به دنیای قیمت، خرید گیتارهای آکوستیک خوش آمدید اگر شما نوازنده گیتار هستید که اولین شش رشته گیتار را خریداری می کنید، این خرید […]