سپتامبر 2, 2018

تاریخچه پیانو

تاریخچه پیانو پیانو در سال 1700 در ایتالیا اختراع شد، کریستوفوری در طول سالها با طراحی وسیله مورد آزمایش قرار گرفت و پیانو اولین بار در […]