سپتامبر 16, 2018

بهترین مارک کلیفون

کلیفون یک مواد جامد از رزین های حاصل از شیره درختان تولید می شود که بر روی سیم آرشه ویولن استفاده میشود. آرشه ویولن چوبی میباشد […]
آگوست 28, 2018

تفاوت بین ویلن و ویولا

ویولا و ویلن به شیوه ای مشابه هم هستند. ساختار، رنگ و هر دو دارای کمان می باشند. تفاوت های زیادی بین ویلن و ویولا وجود […]
آگوست 23, 2018

تاریخچه ویلن

انواع مختلفی از ابزارهای رشته ای که در قرن شانزدهم در اروپا شکل گرفته اند، باعث شده است که برخی از جنبه های خاصی از تاریخ […]