سپتامبر 29, 2018

خرید گیتار

خرید گیتار 3 گزینه اساسی برای خرید گیتار وجود دارد: 1- خرید گیتار کلاسیک 2- خرید گیتار آکوستیک 3- خرید گیتار الکتریک اصول نگهداری گیتار بهتر […]
سپتامبر 23, 2018

بهترین گیتار کلاسیک

بهترین برند گیتار کلاسیک اشترونال برای خرید گیتار ، شرکت اشترونال بزرگترین تولید کنندۀ ساز های زهی در اروپا با قدمتی طولانی است.این شرکت در شهر […]
سپتامبر 22, 2018

ویولن کنترباس

ویولن کنترباس کنترباس بزرگترین ساززهی آرشه ای میباشد، که در موسیقی کلاسیک غربی ایفا میشود. کنترباس نه تنها کلاسیک میباشد بلکه در موسیقی جاز، بلوز و […]
سپتامبر 10, 2018

تاریخچه گیتار الکتریک

گیتار الکتریکی در اوایل قرن بیستم توسعه یافته است و یکی از مهمترین ابزار موسیقی محبوب است. گیتار الکتریکی جامدات امروز از گیتار آکوستیک، وسیله ای […]