بهترین مارک پیانو

سپتامبر 24, 2018

خرید پیانو

خرید پیانو آکوستیک قیمت و خرید یک پیانو همه جا نیست! قبل از تصمیم گیری روی پیانو، باید تنظیمات موسیقی خود را کشف کنید؛ تست مارک […]
سپتامبر 2, 2018

تاریخچه پیانو

تاریخچه پیانو پیانو در سال 1700 در ایتالیا اختراع شد، کریستوفوری در طول سالها با طراحی وسیله مورد آزمایش قرار گرفت و پیانو اولین بار در […]
آگوست 18, 2018

بهترین سن برای شروع پیانو ؟

والدین برای آموزش موسیقی فرزندان خود را در مسیر موسیقی قرار می دهند. تحصیل موسیقی باعث انضباط، هماهنگی دست و چشم، هوش و ایجاد یک مهارمت […]