ویولنسل مدل4/4
ویلنسل مدل4/4

سایز : 4/4 4/4C , D,H,F,WE,WEA

ویلنسل نیمه حرفه ای ، تراشیده شده از چوب صنوبر ، فر در قسمت پشت و کناره ها ، گوشی های آن از جنس آبنوس میباشد و دور بایندینگ آن تا نخورده است ، دارای دو اجاسر طلایی مشکی است و سیم های آن از جنس زحل است مدل C آن طلایی قهوه ای و مدل D آن قهوه ای و مدل H آن طلایی قرمز و مدل WE آن قهوه ای قرمز طلایی میباشد .