اشترونال

تاریخچه Strunal:

شرکت اشترونال بزرگترین تولید کنندۀ ساز های زهی در اروپا با قدمتی طولانی است.این شرکت در شهر زیبای لوبی در بخش غربی کشور جمهوری چک قرار دارد. شهری که در گذشته با نام شون باخ شناخته میشد.این کارخانه سنت قدیمی و غنی تولید سازهای زهی در این منطقه را ادامه میدهد.سنتی که توسط هنرمندان چیره دست نیمۀ دوم قرن شانزدهم شروع شده است.

در ابتدا این هنرمندان توانا شروع به ساختن ویولون در خانه های خود کردند. بعد ها تعدادی از آنها با یکدیگر هماهنگ شده و گروه تولیدی کوچکی تشکیل دادند و شروع یه ساختن ویولون، آرشه، عود،گیتار و دیگر ساز های زهی کردند. در سال 1908 مدرسۀ ساخت ویولون لوبی تاُ سیس شد که چندین نسل از بزرگترین سازنده های ویولون را اموزش داد.

امروزه شرکت اشترونال از مهارت سنتی سازندگان با تجربه ویولون و گیتار در کنار طراحی تکنولوژی و هنری مهندسان شرکت بهره می گیرد. ابن طراحی به محیط زیست آسیبی نمی رساند. همچنین یکی دیگر از عوامل مهم تولید در سازهای موسیقی تجربیات و ایده های هنرمندانی است که برای مدت طولانی با شرکت اشترونال همکاری کرده اند.

در حال حاضر ما در حال استفاده از چوب های رزونانس resonance برای تولیداتمان هستیم و توجه خاصی به انتخاب،فرایند رسیدگی و خشک کردن چوب و مراحل بعدی داریم. همه این ویزگی ها به مشتریان ما تضمین می دهد که ابزاز تولید شده شرکت ما دارای ویژگی های فوق العاده صوتی و کیفی می باشد. تولیدات ما برای هنرمندان حرفه ای و همچنین دانشجویان و هنرجویان مدارس موسیقی بسیار مناسب می باشد.
ما ایمان داریم که تمام مشتریان از تولیدات ما راضی خواهند بود و از ان لذت خواهند برد.