کلیفون یک مواد جامد از رزین های حاصل از شیره درختان تولید می شود که بر روی سیم آرشه ویولن استفاده میشود. آرشه ویولن چوبی میباشد که از موی دم اسب تشکیل شده است. کلیفون زدن به آرشه بستگی به زمان آب و هوای دارد. کلیفون های مختلفی وجود دارد برخی از آن ها به رنگ تیره و برخی روشن میباشد.

کلیفون های که در دمای پایین ذوب میشوند تیره و نرم می باشند . کلیفون یا رزین های روشن برعکس کلیفون تیره عمل میکنند. کلیفون های روشن سفت و سخت میباشند و با حرارت بالا ذوب میشوند. برای استفاده از کلیفون باید مطمن باشید از چه سازی استفاده میکنید. موهای که روی آرشه ویولن وجود دارد را بگیرید و مطمئن شوید که چوب آرشه به سمت بالا یا پایین خم نشده باشد. قسمتی از کلیفون را بتراشید تا سطح آن زبر شود. کلیفون تراشیده را از پایین آرشه به سمت بالا بسابید و چند بار اینکار را تکرار کنید تمام آرشه را کلیفون بزنید.

معرفی بهترین مارک کلیفون
بهتر است از مارک بهتر و اصل کلیفون استفاده کنید تا آرشه و سیم های ویلن آسیبی نبیند. بهترین مارک کلیفون در دنیا کلیفون PETZ میباشد.
کلیفون PETZ نوازنده را قادر میسازد تا صدای ملودی یک ساز را به ارمغان بیاورد. کلیفون PETZ در سال 1912 در وین تولیده شده است و اکنون در سراسر جهان استفاده میشود.
کلیفون PETZ کیفیت تایید شده بهترین صدا را تضمین میکند.