iranpianocenter.ir

گیتار (سیم گیتار داداریو)
محصولات كمپانى داداریو همیشه بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه را برای تولید سیم، پیچ به کار برده است. و يكى از قديميترين برندها در خصوص سيم ميباشد.
نكاتى كه بايد يك سيم داشته باشد:
لمس سیم: سیم باید بین انگشت شصت و اشاره بچرخد به راحتی و باید بسیار نرم و لطیف باشد.
ابعاد سيم :
طول سیم حداقل بايد 1 متر باشد. کیفیت سیم:
اگرچه بسیاری از ویژگی های یک سیم خوب در نگاه اول قابل تشخیص نیستند اما مواردی بسیار محکم و مشهور تولید سیم ها لحاظ شده اند که بشما نشان خواهند داد آیا سیم ها که در اختیار دارید اصل است یا تقلبی این موارد شامل حلقه انتهایی سیم هاست و قسمت پیچ خورده در سیم های سیم پیچ و استیل هستند.