ویولن کنترباس

ویولن کنترباس

کنترباس بزرگترین ساززهی آرشه ای میباشد، که در موسیقی کلاسیک غربی ایفا میشود. کنترباس نه تنها کلاسیک میباشد بلکه در موسیقی جاز، بلوز و راک هم کاربرد دارد.

کنترباس در قرن 15 میلادی پدید آمده است، کنترباس معمولا از اعضای خانواده ویولن متفاوت است آرشه کنترباس به دو مدل میباشد : آرشه آلمانی و آرشه فرانسوی. آرشه ها نیز هر کدام دارای نوازندگی متفاوت میباشد. این ساز داری 4 سیم میباشد. سیم های کنترباس برعکس سیم های ویولن کوک میشود.