گراند پیانو مدل ریچارد واگنر HG-240

گرند پیانو مدل HG-183

رنگ مشکی و ماهوگانی پولیش خورده

ساخت : آلمان /اندونزی

طول : 183 سانتی متر

عرض : 154 سانتی متر

وزن : 310 کیلو گرم