پیانو دیجیتال رولند

 

طول : 1378 میلیمتر
عرض : 423 میلیمتر
ارتفاع : 992 میلیمتر
وزن دستگاه : 40.8 کیلوگرم
تعداد کلاویه : 88
نوع کلاویه : سنگین Ivory Feel-G