پیانو آکوستیک رویال یاماها

c3

پیانو آکوستیک رویال یاماها C3

مشخصات ظاهری
طول : 186 سانتی متر
عرض : 149 سانتی متر
ارتفاع : 101 سانتی متر
وزن : 320 کیلوگرم
تعداد کلیدها : 88