پیانو آکوستیک دیواری یاماها

پیانو آکوستیک دیواری یاماها U1J

مشخصات ظاهری
طول : 62cm
عرض : 152cm
ارتفاع : 121cm
وزن : 246kg
تعداد کلیدها : 88