پیانو آپرایت مدل H-1S ماهوگانی

رنگ: ماهوگانی پولیش خوردۀ طرح دار

ساخت : آلمان / اندونزی

ارتفاع : 123 سانتی متر

عرض : 144 سانتی متر

عمق: 60 سانتی متر