زیبایی خاص و متمایز:

برای ارائه نمونه ای ارزشمند از لحاظ زیباشناختی که بتواند زیبایی پیانوهای شولتزپولمن را در سراسر جهان به همه بشناساند، کارشناس بدنه (کابینت پیانو) با همکاران طراحان برجسته با استفاده از انواع چوب های گوناگون (و با طرح های خود چوب) نمونه های شگفت انگیزی را خلق کردند.
با استفاده از چنین تلاش هایی شولتزپولمن پیانوهایی با کابینت های قهوه ای ایتالیایی، ماهوگانی امریکایی و آلبالویی اروپایی که دارای طرح هایی حیرت آور طبیعی از چوب همچون (Peacock دم طاووس)، (Feather پر)، (Briar گل) گرانبها را به تصویر می کشد را ارائه می دهد. این ظاهر زیبا شامل پنل (قاب) هایی با یک هسته چوبی داخلی هستند که منحصرفرد بودن را به هر پیانو انتقال می دهد.